15.01.2008r. - 24.01.2008r. - Kontrola doraźna uzupełniająca Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli:   15.01.2008 – 24.01.2008r.

Okres objęty kontrolą: 2006 rok

Przedmiot kontroli: Kontrola doraźna uzupełniająca w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

I.    Ustalenia ogólno-organizacyjne
II.   Prawidłowość udzielania dotacji
III.  Prawidłowośc rozliczenia udzielonych dotacji

Protokół kontroli (RIO/KF/9/2008) został podpisany w dniu 24.01.2008r.

Protokół podpisali:
- Jan Wach - Wójt Gminy Sicienko,
- Anna Karczewska - Skarbnik Gminy Sicienko,
- Maria Guzińska – Starszy Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy),
- Teresa Oziębłowska - Starszy Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy),

Protokół liczy 13 stron oraz 37 załączników.

Protokół kontroli jest do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy, od poniedziałku do piątku, pokój nr 11.

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy (24 stycznia 2008)
Opublikował: Anna Rudniak (31 stycznia 2008, 14:52:39)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (12 grudnia 2017, 15:03:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3137