9.02-18.04.2011r.-Kontrola Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy


Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 
Czas trwania kontroli:  09.02.2011 - 18.04.2011 r.
 
Okres objęty kontrolą: od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
 
Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej obejmująca swym zakresem następujące tematy:
 
1.   Ustalenia ogólno-organizacyjne
2.   Księgowość i sprawozdawczość budżetowa
3.  Gospodarka pieniężna i rozrachunki
4.   Wykonanie budżetu
       4.1.  Dochody
       4.2.  Przychody
       4.3.  Wydatki
       4.4.  Rozchody
5.    Mienie komunalne
6.   Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień
7.  Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi
 
Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli (RIO/KF/17/2011) podpisanym  18.04.2011 r.
 
Protokół podpisali:
- Jan Wach - Wójt Gminy Sicienko,
- Anna Karczewska - Skarbnik Gminy Sicienko,
- Ireneusz Włodarski - Starszy Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy),
- Marcin Żebrowski - Młodszy Inspektor (Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 
Protokół liczy 106 stron oraz 2 załączniki
 
Protokół kontroli jest do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku. Pokój nr 12.
 
  Wystąpienie pokontrolne (829kB) pdf
  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (337kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy (4 maja 2011)
Opublikował: Michalina Lar (4 maja 2011, 12:56:32)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (12 grudnia 2017, 15:37:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1968