Kontrole w Urzędzie Gminy

 

1. W okresie 27.10.2003r. – 09.01.2004r. w Urzędzie Gminy w Sicienku została przeprowadzona kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.

Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.
 
Zakres kontroli:

  • Ustalenia ogólno-organizacyjne
  • Księgowość i sprawozdawczość budżetowa
  • Gospodarka pieniężna i rozrachunki
  • Wykonanie budżetu
  • Mienie komunalne
  • Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień
  • Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli (RIO/KF/72/60/2003) podpisanym przez Wójta Gminy w dniu 9.01.2004r.

Protokół podpisali:
-  Wójt Gminy Sicienko,
-  Skarbnik Gminy,
-  Dwie osoby kontrolujące z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Protokół liczy 145 stron oraz 50 załączników.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przekazała wystąpienie pokontrolne Wójtowi Gminy Sicienko w dniu 05.03.2004 roku.

Protokół oraz zalecenia pokontrolne znajdują się w pokoju numer 12 - Sekretarz Gminy Sicienko.

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (24 lutego 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (24 lutego 2004, 12:46:25)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (12 grudnia 2017, 14:49:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3189