Kontrola 15 - 30.07.2004r.

 

Czas trwania kontroli:    15.07.2004r. – 30.07.2004r.

Jednostka kontrolująca: Wydział Prawny i Nadzoru
                                               Kujawsko – Pomorskiego
                                               Urzędu Wojewódzkiego 
                                               w Bydgoszczy.

 Przedmiotowy zakres kontroli:

 1. kontrola aktów wewnętrznych:
   • Statutu,
   • Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy
 2. terminowość załatwiania skarg i wniosków,
 3. kontrola realizacji rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody,
 4. realizacja zadań zleconych oraz kontrola porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 07.09.2004r.
Protokół liczy 22 strony.

Protokół podpisali:

  • Wójt Gminy Sicienko
  • Barbara Hernet – p.o. Kierownika Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym i Nadzoru Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Protokół jest do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sicienku.
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (10 września 2004)
Opublikował: Anna Iwaniuk (10 września 2004, 13:33:02)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (12 grudnia 2017, 14:51:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2823