Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy


Okres objęty kontrolą: 01.01.2016- 14.03.2018

Zakres kontroli:
  • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • zgodność zatrudnienia asystentów rodziny z wymaganymi kwalifikacjami


Wystąpienie pokontrolne (3236kB) pdf

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (159kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wicewojewoda Józef Ramlau (26 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (19 kwietnia 2018, 12:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246