30.05.2018r.- Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Czas trwania kontroli: 30.05.2018r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowości ustalenia i wykorzystania dotacji, udzielonej z budżetu państwa, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe do przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 kwietnia 2018r.

Wystąpienie pokontrolne (1080kB) pdf

W wystąpieniu pokontrolnym usunięto elementy identyfikujące świadczeniobiorców

metryczka


Wytworzył: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (2 lipca 2018)
Opublikował: Luiza Badyniak (11 lipca 2018, 12:58:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 365