Kontrola problemowa w zakresie stanu bazy magazynowej i utrzymania sprzętu obrony cywilnej - 15.03.2005r.


Termin kontroli:    15.03.2005r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2003 – 15.03.2005r.

Jednostka kontrolująca:  Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
                                               Wydział Zarządzania kryzysowego


Zakres kontroli:

  1. prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym,
  2. prowadzenie dokumentacji przychodowo – rozchodowej sprzętu obrony cywilnej,
  3. prowadzenie dokumentacji ewidencji magazynowej, dokumentacji użytkowania sprzętu,
  4. stan pomieszczeń magazynowych, rozmieszczenie sprzętu w magazynie, stopień jego konserwacji, jakość składowanego sprzętu,  

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym 30.03.2005r.
Protokół liczy 2 strony.

Protokół podpisali:

  • Jan Wach – Wójt Gminy Sicienko  
  • Andrzej Jankowski – Inspektor Wojewódzki
  • Marian Perenc – Kierownik Warsztatu
  • Lech Klimowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Protokół jest do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sicienku, w godzinach pracy Urzędu. 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Iwaniuk, Referat Organizacyjny (30 marca 2005)
Opublikował: Anna Iwaniuk (30 marca 2005, 11:26:48)

Ostatnia zmiana: Luiza Badyniak (12 grudnia 2017, 14:53:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2896