2018

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2018

Zarządzenie 124/2018

w sprawie ustalenia zmian zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Sicienko oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 31 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 123/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 21 grudnia 2018 [...]

Zarządzenie 122/2018

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sicienkoz dnia 21 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 121/2018

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sicienkoz dnia 21 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 120/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 119/201

w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Sicienkoz dnia 19 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 118/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 14 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 117/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej z dnia 12 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 116/2018

w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej10 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 115/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 10 grudnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 114/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok z dnia 30 listopada 2018 roku [...]

Zarządzenie 113/2018

w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na obsługę bankową dla Gminy Sicienko i jednostek podległych.z dnia 28 listopada 2018 roku [...]

Zarządzenie 112/2018

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sicienko zarządzonych na 3 [...]

Zarządzenie 111/18

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 26 listopada 2018 roku [...]

Zarządzenie 110/2018

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2019 rok z dnia 15 listopada 2018 roku [...]

Zarządzenie 109/2018

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2019-2024 z dnia 15 listopada 2018 roku [...]

Zarządzenie 108/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 7 listopada 2018 roku [...]

Zarządzenie 107/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie: opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych [...]

Zarządzenie 106/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego oraz zapasu gotówki pochodzącego z wpłat na dochody gminyz dnia 31 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 105/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok25 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 104/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 18 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 103/2018

w sprawie określenia maksymalnej wysokości środków pieniężnych przechowywanych w kasie Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 12 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 102/2018

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego oraz zapasu gotówki pochodzącego z wpłat na dochody Gminy z dnia 12 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 101/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. z dnia 11 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 100/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 5 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 99/2018

zmieniające zarządzenie z dnia 27 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. z dnia 3 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 98/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. z dnia 28 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 97/2018

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonania zadań w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 roku z dnia 27 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 96/2017

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok  Wójta Gminy Sicienko z dnia 3 października 2018 roku [...]

Zarządzenie 95/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 25 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 94/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 13 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 93/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sicienkoz dnia 7 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 92/2018

w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2019 rokz dnia 6 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 91/2018

w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowejz dnia 4 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 90/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 4 września 2018 roku [...]

Zarządzenie 89/2018

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z dnia 31 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 88/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2018. z dnia 29 sierpnia [...]

Zarządzanie 87/2018

w sprawie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022 z dnia 29 sierpnia [...]

Zarządzenie 86/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania  budżetu gminy za I półrocze 2018  z dnia 29 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 85/2018

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018 rokuz dnia 23 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 84/2018

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Sicienko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczychz dnia 23 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 83/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sicienku"z dnia 22 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 82/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę gruntów oraz najem lokali stanowiących własność Gminy Sicienkoz dnia 21 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 81/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 14 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 80/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 9 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 79/2018

w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienkuz dnia 9 sierpnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 78/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 27 lipca 2018 roku [...]

Zarządzenie 77/2018

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [...]

Zarządzenie 76/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 9 lipca 2018 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 26 lipca 2018 roku [...]

Zarządzenie 75/2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoz dnia 23 lipca 2018 roku [...]

Zarządzenie 74/2018

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 17 lipca 2018 roku [...]

Zarządzenie 73/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 9 lipca 2018 roku [...]

Zarządzenie nr 72/2018

w sprawie ustalenia Regulaminu Katalogu Firm na stronie internetowej Gminy Sicienko www.sicienko.plz dnia 6 lipca 2018 roku [...]

Zarządzenie 71/2018

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla niektórych spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Sicienku z dnia 29 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 70/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 69/2018

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Sicienko oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy w Sicienkuz dnia 28 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 68/2018

w sprawie powołania gminnej komisji do oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim"z dnia 28 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 67/2018

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Sicienku" [...]

Zarządzenie 66/2018

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewiez dnia 25 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 65/2018

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsieczniez dnia 25 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 64/2018

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyniez dnia 25 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 63/2018

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowiez dnia 25 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 62/2018

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienkuz dnia 25 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 61/2018

w sprawie powołania Komisji ds. gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 20 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 60/2018

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie udzielania pożyczek na cele mieszkaniowez dnia 20 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 59/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 19 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 58/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach [...]

Zarządzenie 57/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w [...]

Zarządzenie 56/2018

w sprawie zmiany regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Sicienkoz dnia 11 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 55/2018

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. księgowości budżetowej w Sekcji Finansów w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 11 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 54/2018

w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania wniosków o dotację w ramach programu EKOPIEC 2018z dnia 5 czerwca 2018 roku [...]

Zarządzenie 53/2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku [...]

Zarządzenie 52/2018

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, wzoru zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły [...]

Zarządzenie 51/2018

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, [...]

Zarządzenie 50/2018

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 25 maja 2018 roku [...]

Zarządzenie 49/2018

w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Sicienkuz dnia 25 maja 2018 roku [...]

Zarządzenie 48/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 47/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 21 maja 2018 roku [...]

Zarządzenie 46/2018

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sicienku.z dnia 18 maja 2018 roku [...]

Zarządzenie 45/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, Szkoły Podstawowej im. [...]

Zarządzenie 44/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie 43/2018

 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w [...]

Zarządzenie 42/2018

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wojnowoz dnia 8 maja 2018 roku [...]

Zarządzenie 41/2018

w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej ds. oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych [...]

Zarządzenie 40/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania finansowego za 2017 rok [...]

Zarządzenie 39/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 27 kwietnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 38/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2017 rok z dnia 26 kwietnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 37/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za 2017 rok z dnia 26 kwietnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 36/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w [...]

Zarządzenie 35/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokz dnia 16 kwietnia 2018 roku [...]

Zarządzenie 34/2018

w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie [...]

Zarządzenie 33/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2017 rokz dnia 29 marca 2018 roku [...]

Zarządzenie 32/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rokz dnia 29 marca 2018 roku [...]

Zarządzenie 31/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o stanie mienia Gminy Sicienkoz dnia 29 marca 2018 roku [...]

Zarządzenie 30/2018

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer- MAO) dla projektu p.n. "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko" który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i [...]

Zarządzenie 29/2018

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko" który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi [...]

Zarządzenie 28/2018

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, w których zorganizowano stołówkę do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłkiz dnia 26 marca 2018 roku [...]

Zarządzenie 27/2018

w sprawie powołania Komisji Socjalnejz dnia 19 marca 2018 roku [...]

Zarządzenie 26/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 25/2018

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 14 marca 2018 roku [...]

Zarządzenie 24/2018

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego w Referacie Kadr, Płac oraz Świadczeń Rodzinnych Urzędu [...]

Zarządzenie 23/2018

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 22/2018

w sprawie powołania gminnego Zespołu ds. ewakuacji (Przyjęcia) Ludnościz dnia 22 lutego 2018 roku [...]

Zarządzenie 21/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 20/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych [...]

Zarządzenie 19/2018

w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentujących i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym Gminy Sicienko [...]

Zarządzenie 18/2018

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sicienko [...]

Zarządzenie 17/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sicienkuz dnia 31 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 16/2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych [...]

Zarządzenie 15/2018

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas [...]

Zarządzenie 14/2018

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sicienku [...]

Zarządzenie 13/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokTabele i załącznik podpisane zostały przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 12/2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 30 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 11/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 26 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 10/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienkuz dnia 24 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 9/2018

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rokTabela podpisana została przez Wójta Gminy Sicienko Jana Wacha [...]

Zarządzenie 8/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 18 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 7/2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 17 [...]

Zarządzenie 6/2018

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego z dnia 12 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 5/2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetowegoz dnia 10 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 4/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa [...]

Zarządzenie 3/2018

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych i gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowychz dnia 10 stycznia 2018 roku [...]

Zarządzenie 2/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Sicienku [...]

Zarządzenie 1/2018

w sprawie dofinansowania w 2018 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienkoz dnia 2 stycznia 2018 roku [...]

metryczka