Odpowiedzialny sprzedawca


Panie i Panowie
Właściciele sklepów, restauracji i kawiarni, Sprzedawcy!

 
                Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sicienku tak jak w roku ubiegłym chce zwrócić Państwa UWAGĘ  na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Okres wakacji daje wiele możliwości młodym ludziom, brak obowiązkowych zajęć, rodzice w pracy, pomysłów na „miłe” spędzenie czasu. Dlatego też Państwo, jako sprzedawcy macie ogromny wpływ na to, aby utrudnić osobom młodym, które nie mają ukończonych 18 lat, dostęp do napojów alkoholowych.
                W swojej codziennej pracy spotykacie Państwo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby kupić w Waszym sklepie napoje alkoholowe, najczęściej piwo. W wielu środowiskach również wśród młodzieży krąży mit, iż piwo to nie alkohol, jest to oczywiście nieprawda. Piwo również jest napojem alkoholowym i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim jest obowiązkiem wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
                Dlatego też serdecznie prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na grupę potencjalnych nieletnich „klientów” .
                Chcemy aby szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się powiększały. Aby każdy z Państwa miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to przede wszystkim wielka szkoda  wyrządzona  młodemu  człowiekowi, który w tym okresie powinien się wszechstronnie rozwijać.
                Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższego apelu,  sprzedawcom, którzy są zatrudnieni w Państwa placówkach handlowych.
                Aby  mieć pewność, że nie popełniacie Państwo przestępstwa – macie prawo zażądać dokumentu, potwierdzającego wiek klienta. Takie prawo daje Wam art. 15 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
„W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”
Ponadto art.15 ust. 1cytowanej ustawy  stanowi:
Zabrania się sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych:
1.        osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
2.        osobom do lat 18,
3.        na kredyt i pod zastaw.
Pamiętajmy, że jako osoby dorosłe naszym obowiązkiem jest ustrzec młode osoby przed negatywnym zjawiskiem jakim jest alkohol, narkotyki, dopalacze. Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę i funkcjonowanie organizmu oraz na niekontrolowane i często ryzykowne zachowanie młodego człowieka.
Wspólnie zadbajmy o wakacje bez alkoholu dla dzieci i młodzieży. Naprawdę warto!
                Jeżeli jesteś sprzedawcą, zawsze proś o dowód osobę o młodym wyglądzie i nie sprzedawaj alkoholu nieletniemu. Jeżeli jesteś świadkiem –reaguj !

.
.


.
.
.
.

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (5 stycznia 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (5 stycznia 2018, 12:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1928