2018

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2018

remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Gminny Ośrodek Kultury zwraca sie z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowe. [...]

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku W odpowiedzi na zaproszenie [...]

świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Sicienko w 2019 roku w zakresie następujących rodzajów usług geodezyjnych: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, podziały nieruchomości, wznowienia i ustalenia [...]

świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko [...]

zakup paliwa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na zakup paliwa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do składania [...]

Dostawa 200 t gruzu betonowego lub ceglano-betonowego

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na zakup i dostawę 200 ton gruzu betonowego lub betonowo-ceglanego przesianego o granulacji 31,5-63,0mm do utwardzenia nawierzchni gruntowej drogi gminnej, ul. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 139/28, 139/44, 139/55 i 139/56 w ul. Piaskowej w miejscowości Osówiec – I etap”

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 139/28, 139/44, 139/55 i 139/56 w ul. Piaskowej w miejscowości Osówiec – I etap. W odpowiedzi na [...]

dwuletni nadzór autorski nad użytkowanymi systemami informatycznymi ( autorem jest firma: Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Sp.J. z Legionowa)

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dwuletni nadzór autorski nad użytkowanymi systemami informatycznymi, polegający na dostarczaniu nowych wersji oprogramowania wynikających ze zmiany przepisów oraz wprowadzanych przez autorów [...]

zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2019 roku.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku w 2019 roku. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i [...]

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Mroteckiej od ul. Wiklinowej do ul. Polnej w miejscowości Sicienko - I etap

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Mroteckiej od ul. Wiklinowej do ul. Polnej w miejscowości Sicienko - I etap W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 1/1 w miejscowości Goncarzewy - I etap

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 1/1 w miejscowości Goncarzewy - I etap W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku”

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. [...]

Kredyt złotówkowy, długoterminowy dla Gminy Sicienko w 2018 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek W odpowiedzi  na zapytanie ofertowe na „Udzielenie kredytu [...]

Budowa ogrodzenia wokół działki nr 3/9 w miejscowości Wojnowo- III zapytanie

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę ogrodzenia wokół działki nr 3/9 w miejscowości Wojnowo. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę ogrodzenia wokół działki nr 3/9 w [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 140 w miejscowości Osówiec - ul. Przy Lesie - V etap

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 140 w miejscowości Osówiec ul. Przy Lesie - V etap W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 117 w miejscowości Trzemiętówko

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 117 w miejscowości Trzemiętówko W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 161/3 w miejscowości Wierzchucinek

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 161/3 w miejscowości Wierzchucinek W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego [...]

Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zagospodarowania terenów gminnych przez zadrzewieniaInformujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na „Zagospodarowanie terenów gminnych przez [...]

Zakup i dostawa znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych na terenie gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych na terenie gminy Sicienko Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i [...]

Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki o nr 47/2 w miejscowości Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki o nr 47/2 w miejscowości Sicienko W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę Otwartej [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 75 w miejscowości Osówiec- Przy Tartaku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 75 w miejscowości Osówiec- ul. Przy Tartaku W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 26/36 i 26/22 w miejscowości Osówiec- ul. Liliowa

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 26/36 i 26/22 w miejscowości Osówiec- ul. Liliowa W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 19 i 20/17 w miejscowości Wierzchucice

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 19 i 20/17 w miejscowości Wierzchucice W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego [...]

Budowa ogrodzenia wokół działki nr 3/9 w miejscowości Wojnowo- II zapytanie

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę ogrodzenia wokół działki nr 3/9 w miejscowości Wojnowo. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę ogrodzenia wokół działki nr 3/9 [...]

Zakup i dostawa wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister [...]

Rozebranie istniejącej podłogi i wykonanie nowej posadzki w lokalu komunalnym w miejscowości Szczutki 5, Gmina Sicienko- II ogłoszenie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej podłogi i wykonaniu nowej posadzki w lokalu komunalnym w miejscowości Szczutki 5W [...]

Rozebranie istniejącej podłogi i wykonanie nowej posadzki w lokalu komunalnym w miejscowości Szczutki 5, Gmina Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej podłogi i wykonaniu nowej posadzki w lokalu komunalnym w miejscowości Szczutki 5W [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko w 2018 roku

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Sicienko w 2018 roku”. [...]

Utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Sicienko w 2018 roku- zapytanie nr II

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  na terenie gminy Sicienko w 2018r.Postępowanie zostało unieważnione. Oferta, która wpłynęła [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko

Urząd Gminy w Sicienku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych [...]

Budowa ogrodzenia wokół działki nr 3/9 w miejscowości Wojnowo

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę ogrodzenia wokół działki nr 3/9 w miejscowości Wojnowo. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę ogrodzenia wokół działki nr 3/9 [...]

Pokrycie papą dachów wraz z wykonaniem obróbek blacharskich na Archiwum Urzędu Gminy w Sicienku oraz na Ośrodku Zdrowia w Kruszynie, Gmina Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pokrycie papą dachów wraz z wykonaniem obróbek blacharskich na Archiwum Urzędu Gminy w Sicienku oraz na Ośrodku Zdrowia w Kruszynie, Gmina SicienkoW odpowiedzi na [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 102/3 w miejscowości Pawłówek – ul. Nad Torem – I etap

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 102/3 w miejscowości Pawłówek – ul. Nad Torem – I etap W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na [...]

Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie poprzez remont schodów, wymianę balustrad, budowę ścieżek wraz z elementami małej architektury i siłowni zewnętrznej - ogłoszenie nr 2

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie  poprzez remont [...]

Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie poprzez remont schodów, wymianę balustrad, budowę ścieżek wraz z elementami małej architektury i siłowni zewnętrznej

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie  poprzez remont [...]

Utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sicienko w 2018 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych dróg gminnych  na terenie gminy Sicienko w 2018rPostępowanie zostało unieważnione. Oferty, które wpłynęły do [...]

Zakup i dostawa trzech tablic informacyjnych dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę trzech tablic informacyjnych wg załączonego wzoru (załącznik nr 1A), które zostaną  usytuowane w miejscu realizowanego projektu pn. „Rozwój [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 131 i 132 w miejscowości Mochle – I etap

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 131 i 132 w miejscowości Mochle – I etap W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 113 w miejscowości Kruszyn – ul. Osówiecka – I etap

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 113 w miejscowości Kruszyn – ul. Osówiecka – I etap W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na [...]

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  pn. Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości [...]

wycinka 49 drzew oraz prześwietlenie i formowanie 21 drzew wysokich rosnących na działkach gminnych i przy drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wycinkę 49 drzew oraz prześwietlenie i formowanie 21 drzew wysokich rosnących na działkach gminnych i przy drogach gminnych W odpowiedzi na zaproszenie do składania [...]

Najem i serwis fabrycznie nowych laserowych urządzeń drukujących w okresie od 19.03.2018 roku do 31.12.2019 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na najem i serwis fabrycznie nowych laserowych urządzeń drukujących w okresie od 19.03.2018 roku do 31.12.2019 rokuW odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 67 i 66/14 w miejscowości Strzelewo

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 67 i 66/14 w miejscowości Strzelewo W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia [...]

wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac równiarka drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej utwardzonej i nieutwardzonej w wymiarze 500 godzin w okresie 14.02.2018 r. do 30.06.2018 [...]

Zakup i dostawa zakup i dostawa trzech zestawów komputerowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę trzech zestawów komputerowych W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej wpłynęły 4 oferty.  Najkorzystniejszą [...]

metryczka