Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie nr 1/2018 (1533kB) pdf Kierownika GOPS w Sicienku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projekt pt. "Aktywna jesień życia" oraz powołania składu Komisji Konkursowej ds. wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

metryczka


Wytworzył: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej Lucyna Nowakowska (12 kwietnia 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (13 kwietnia 2018, 12:00:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1718