Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019-2023


             Sicienko, 07.11.2018 r.
____________________________________________________________________________________________               
 
OGŁOSZENIE
 
Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sicienko na lata 2019-2023”
 
Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 07.11.2018 r. do 23.11.2018 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sicienko mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku oraz na stronie internetowej http://www.gopssicienko.pl oraz http://www.bip.sicienko.pl/
Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres gopssicienko@gopssicienko.pl
                                                                                                                                                           

ANKIETA (158kB) wordDziękujemy za udział w badaniu
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel.: 52 5870406, 52 5870759
e-mail: gopssicienko@gopssicienko.pl


metryczka


Wytworzył: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (7 listopada 2018)
Opublikował: Magdalena Kieras (7 listopada 2018, 15:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862