2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 300 godzin w okresie 01.03-30.06.2019 r

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 300 godzin w okresie 01.03-30.06.2019 r.

Treść zapytania (69kB) word

Informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 lutego 2019 r., dotyczące wykonania prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 300 godzin w okresie 01.03-30.06.2019 r. w wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta. Jedynym kryterium oceny była cena.
Jedyną  ofertę złożyła firma Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz. Wartość oferty wynosi 58671,00zł brutto. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Z w/w firmą zostanie zawarta umowa na piśmie.

metryczka


Wytworzył: Marian Sierant, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (18 lutego 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (18 lutego 2019, 13:24:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (5 marca 2019, 09:03:31)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 495