2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 140 w miejscowości Osówiec – ul. Przy Lesie – VI etap

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na terenie działki nr 140 w miejscowości Osówiec – ul. Przy Lesie – VI etap.

Treść zapytania (205kB) word

Zał. nr 7 Opis techniczny (1886kB) pdf
Zał. nr 8 Plan sytuacyjny (397kB) pdf
Zał. nr 9 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (201kB) pdf
Zał. nr 10 Przedmiar robót (27kB) pdf

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego na terenie działki nr 140 w miejscowości Osówiec – ul. Przy Lesie – VI etap, wpłynęły 2 oferty.
 
Spośród wszystkich ocenianych ofert najkorzystniejszą złożyła firma PPHU ELJAN S.C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak , Arkadiusz Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp. na kwotę w wysokości 3.075,00 zł brutto. Jest to oferta o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie kryteria określone w zapytaniu ofertowym i z firmą tą zostanie podpisana umowa.
 
Dziękujemy wszystkim za złożenie oferty.

metryczka


Wytworzył: Marcin Szczepański (21 lutego 2019)
Opublikował: Marika Giza (21 lutego 2019, 10:38:09)

Ostatnia zmiana: Marika Giza (12 marca 2019, 10:46:05)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 511