2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w ilości 8300 wozokilometrów w 2019 roku

Treść zapytania (56kB) word

Sicienko 30.07.2019 r.
 
 
            W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie BIP Sicienko zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w 2019 r.,  w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, to jest w formularzu ofertowym w oświadczeniach oferenta w pozycji 1 zauważono błąd pisarski:
- jest: Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym z dnia 15.02.2019 r.
- powinno być: Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym z dnia 25.07.2019 r.
            W związku z powyższym publikujemy druk oferty po uwzględnieniu poprawki.

OFERTA- po poprawce (15kB) word


Informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29 lipca 2019 r., dotyczące świadczenia usług w zakresie publicznego transportu drogowego  na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w 2019 r. w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert. Jedynym kryterium oceny była cena.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tomasz Sobieszczański, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 21/30, 85-868 Bydgoszcz. Wartość oferty wynosi 52797,96zł brutto. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Z w/w firmą zostanie zawarta umowa na piśmie.

metryczka


Wytworzył: Marian Sierant, Kierownik Sekcji Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej (25 lipca 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (29 lipca 2019, 12:59:18)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (5 sierpnia 2019, 15:24:02)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 587