2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 400 godzin w okresie 20.09.-31.12.2019 r.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 400 godzin w okresie 20.09.-31.12.2019 r.

Treść zapytania (47kB) word


Informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 września 2019 r., dotyczące wykonania prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 400 godzin w okresie 20.09-31.12.2019 r. w wymaganym terminie wpłynęła 2 oferty. Jedynym kryterium oceny była cena.
Najtańszą   ofertę złożyła firma Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz. Wartość oferty wynosi 73800,00zł brutto. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Z w/w firmą zostanie zawarta umowa na piśmie.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (12 września 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (12 września 2019, 12:51:02)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (20 września 2019, 14:42:25)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521