2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Treść zapytania (266kB) word

W terminie składania ofert, na zamieszczone zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
 
Przychodnia Weterynaryjna „SARA” Emilia Zarembska-Sarnowska, ul. Inowrocławska 51, 85-153 Bydgoszcz, za łączną cenę ofertową 16 600,00 zł.
 
Oferta spełniła warunki formalne zapytania.
 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najniższą łączną cenę ofertową.
 
Z w/w oferentem zawarta zostanie umowa na wykonanie usług w formie pisemnej.

metryczka


Wytworzył: Z up. Wójta mgr Beata Henke, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa (23 grudnia 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (23 grudnia 2019, 14:20:14)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (17 stycznia 2020, 12:49:23)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 415