2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym

Treść zapytania (69kB) word


W ramach zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta. Z analizy wynika, iż oferta złożona przez Krzysztofa Sarnowskiego prowadzącego gospodarstwo rolne została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów po zsumowaniu cen jednostkowych brutto, o których była mowa w ofercie (tabela Lp.1-8). Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym. W związku z czym z w/w oferentem zostanie podpisana umowa. Kwota umowy wynosi 5.600,00 zł brutto.
 
Dziękujemy za złożenie oferty.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (31 grudnia 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (31 grudnia 2019, 12:18:18)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (17 stycznia 2020, 12:47:41)
Zmieniono: dodano informacje o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 480