2019

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

2019

28.12.2019 r. - Wnioski

  1. Radny Marcin Kluska złożył następujące wnioski: o naprawę wiaty szklanej przystankowej przy drodze Goncarzewy – Ugoda w Ugodzie;o naprawę znaków informujących o numerach domów w miejscowości Zawada. 2. Radny [...]

27.11.2019 r. - Wnioski

Radna Ewa Kundzicz – Golla złożyła wniosek formalny o sprawdzenie możliwości przesunięcia przewozów odpadów w taki sposób, by zmniejszyć częstotliwość wywozu odpadów papierowych na co dwa miesiące i zwiększyć w [...]

30.10.2019 r. - Wnioski

1. Radny Marek Nadolny zwrócił się z prośbą do radnego Powiatu Bydgoskiego o zdjęcie znaku na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i Makowej w Osówcu dotyczący wskazania ul. Makowej jako drogi głównej. Mowa jest o tym [...]

28.08.2019 r. - Wnioski

1. Radny Ireneusz Witkowski poinformował o kończącym się ubezpieczeniu samochodu OSP Łukowiec. Zwrócił się z pytaniem o jego dalszy los.   2. Radny Marek Nadolny poinformował, że w bieżącym roku Piknik Dożynkowy [...]

07.08.2019 r. - Wnioski

Radny Marek Nadolny złożył wniosek o uhonorowanie Honorowych Obywateli Gminy możliwością przejazdu gminną linią autobusową za darmo. [...]

26.06.2019 r. - Wnioski

Radna Ewa Kundzicz- Golla zgłosiła wniosek, by posiedzenia odbywały się najwcześniej o 14.00. [...]

24.04.2019 r. - Wnioski

1. Radny Jacek Karolczak złożył wniosek o zamontowanie dwóch luster na krańcach ul. Akacjowej w Pawłówku - na skrzyżowaniu ul. Akacjowej, Orzechowej i Leśnej oraz na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i Leśnej. Występują tam [...]

27.02.2019 kontynuacja 1.03.2019- Zapytania i wnioski

  1. Przewodniczący Rady Gminy w imieniu mieszkańców Kasprowa podziękował za remont bieżący drogi prowadzącej od Sicienka  - ul. Klonowa do Kasprowa. Poprosił o jej wyprofilowanie również w tym roku i utworzenie rowu [...]

metryczka