Jednostek obsługiwanych

Jednostek obsługiwanych

2019

2019Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych- jednostki oświatowe,GOPS [...]

GOPS

2018 [...]

SP WOJNOWO

2018 [...]

SP TRZEMIĘTOWO

2018 [...]

SP STRZELEWO

2018 [...]

SP SICIENKO

2018 [...]

SP SAMSIECZNO

2018 [...]

SP KRUSZYN

2018 [...]

metryczka