Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych DOBRY START w Kruszynie

Podstawowe dane:
Kruszyn ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienko
tel. 52 381-51-06
e-mail: dobrystart.kruszyn@gmail.com
Numer konta:  67187010452083105493140001
 

Władze organizacji:
Radosław Migdalski                                 - prezes
Agnieszka Żarnowska                              - wiceprezes
Karolina Drabik                                       - skarbnik
Jakub Stachowicz                                    - sekretarz
Gabriela Hesselfalk                                 - członek
 
Główne cele:
- Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności integrację dzieci niepełnosprawnych w środowisku,
- Podejmowanie działań związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury,
- Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,
- Rozwijanie współpracy z władzami samorządu gminy, powiatu, województwa, organizacjami pozarządowymi i różnymi fundacjami wspierającymi działanie, mające na celu zaspakajanie lokalnych potrzeb,
- Kreowanie, inspirowanie i wspieranie działań lokalnych liderów.
- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie współzawodnictwa w sferze nauki, sportu i kultury.
- Ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 
Działalność, osiągnięcia:
- Koordynacja we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie działań wolontariuszy w województwie kujawsko – pomorskim,
- Powołanie M. Wojnowskiej w skład Komisji Ekspertów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
- Hortiterapia- ogród sensoryczny i terapeutyczny dla dzieci
- Baśniowe spotkania z teatrem

metryczka


Wytworzył: Radosław Migdalski, Prezes Stowarzyszenia (7 maja 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (30 sierpnia 2019, 07:42:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1031