2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

2020

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - termin realizacji do 29.12.2020 r.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowegoW odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Spośród wszystkich ocenianych najkorzystniejszą złożyła Firma [...]

Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 800 godzin w okresie 01.01.-31.12.2020 r

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym [...]

na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku [...]

świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Sicienko w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy [...]

07.12.2020- Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Gminny Ośrodek Kultury zwraca sie z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na remontu dachu na budynku świetlicy [...]

Wykonanie i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Wykonanie i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych”. [...]

Budowa ogrodzenia przy boisku od strony pola w Dąbrówce Nowej.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę ogrodzenia przy boisku od strony pola w Dąbrówce Nowej. [...]

Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2021 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ,,Zakup paliwa: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON dla Urzędu Gminy w Sicienku w 2021 roku.” [...]

Zakup i dostawa II garaży blaszanych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelewie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa  dwóch garaży blaszanych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelewie" [...]

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku w 2021 roku

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku na 2021 rok.W odpowiedzi na zaproszenie do składania oferty cenowej  na: Zakup i dostawę [...]

Zakup i dostawa wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. [...]

Zakup i dostawa Zestawu do projektowania i drukowania kart plastikowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup i dostawę Zestawu do projektowania i drukowania kart plastikowych.Poniżej do pobrania treść zapytania, formularz ofertowy i projekt umowy.W odpowiedzi na [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:zakup i dostawę sprzętu komputerowego -laptop+office- 2 sztuki [...]

Dostawa, montaż i uruchomienie syreny alarmowej wraz z osprzętem w m. Łukowiec, gmina Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Dostawa, montaż i  uruchomienie syreny alarmowej wraz z osprzętem w m. Łukowiec, gmina Sicienko”. [...]

Zakup i dostawa dwóch garaży blaszanych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelewie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa  dwóch garaży blaszanych dla potrzeb Urzędu Gminy w Sicienku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelewie”. [...]

Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 150 godzin w okresie 23.11.-29.12.2020 r.

 Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym [...]

Zakup pięciu wiat przystankowych.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup pięciu wiat przystankowych. [...]

Zakup, dostarczenie i montaż we wskazane miejsce elementów siłowni zewnętrznej w Osówcu dz. nr ewid. 51/1 – etap II

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup, dostarczenie i montaż we wskazane miejsce elementów siłowni zewnętrznej w Osówcu dz. nr ewid. 51/1 – etap II” [...]

Pozyskanie i zrywka drewna średnio i wielkowymiarowego na gminnych działkach leśnych w miejscowości Samsieczno i Łukowiec

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pozyskanie i zrywka drewna średnio i wielkowymiarowego na gminnych działkach leśnych w miejscowości Samsieczno i Łukowiec [...]

Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie Kolonii

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę I etapu oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie Kolonii. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: [...]

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szczutkach

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w Szczutkach. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa oświetlenia [...]

Ułożenie kostki betonowej, krawężników i obrzeży na działce gminnej nr ew. 45/22 w m. Gliszcz, obręb Gliszcz

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ułożenie kostki betonowej, krawężników i obrzeży na działce gminnej nr ew. 45/22 w m. Gliszcz, obręb Gliszcz. [...]

Remont drogi gminnej 050394C, ul. Ogrodowa w Sicienku.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont drogi gminnej 050394C, ul. Ogrodowa w Sicienku. [...]

21.09.2020- Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Gminny Ośrodek Kultury zwraca sie z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na remontu dachu na budynku świetlicy [...]

Budowa oświetlenia drogowego przystanku w Pawłówku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w Pawłówku.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: [...]

remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Gminny Ośrodek Kultury zwraca sie z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w [...]

Zakup i dostawa sprzętów komputerowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na zakup i dostawę sprzętu komputerowegoPrzy wyborze oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:           [...]

na montaż piłko chwytów na działkach nr 169/1 i 169/2w Wierzchucinku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na montaż piłko chwytów na działkach nr 169/1 i 169/2w Wierzchucinku. Podstawowym celem przedmiotowego ogrodzenia jest zabezpieczenie przed niezamierzonym [...]

remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Gminny Ośrodek Kultury zwraca sie z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w [...]

pełnienie nadzoru inwestorskiego

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej i branży elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. [...]

Wykonanie przebudowy profilu dróg gminnych – skrzyżowanie ul. Leśnej i Świerkowej w Kruszynie na działkach o nr ewid. 222/9, 223/6, 234, obręb Kruszyn, gmina Sicienko.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przebudowy profilu dróg gminnych – skrzyżowanie ul.  Leśnej i Świerkowej w Kruszynie na działkach o nr ewid. 222/9, 223/6, 234, obręb [...]

Odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznych tj. Urzędu Gminy, punktu policyjnego, boiska szkolnego i z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) z miejscowości Sicienko.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznych tj. Urzędu Gminy, punktu policyjnego, boiska szkolnego i z  Gminnego Ośrodka [...]

Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa oświetlenia [...]

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sicienko

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sicienko [...]

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w ilości 10578 wozokilometrów w 2020 roku.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej na terenie Gminy Sicienko w ilości 10578 wozokilometrów w 2020 roku. [...]

Kruszenie materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 3000 ton na placu przy Zakładzie Komunalnym w Sicienku, ul. Lipowa 1, na frakcję 0-31,5mm

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Kruszenie materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 3000 ton na placu przy Zakładzie Komunalnym w [...]

Zakup i dostawa 20 ton masy asfaltowej do stosowania na zimno na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Zakup i dostawa 20 ton masy asfaltowej do stosowania na zimno na drogach gminnych”. [...]

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Brzozowej w Kruszynie.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Brzozowej w Kruszynie. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa [...]

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej 2. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Remont [...]

Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowych na blachodachówkę na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowych na blachodachówkę na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie. [...]

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sicienko”.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu [...]

Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę siłowni zewnętrznej w Gliszczu. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa siłowni [...]

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sicienko w 2020 roku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Sicienko w 2020 roku”. [...]

Wykonanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia”

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów gminnych przez zadrzewienia” [...]

Sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Sicienko. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: [...]

,Zakup, dostarczenie i montaż we wskazane miejsce elementów siłowni zewnętrznej w Osówcu dz. nr ewid. 51/1

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup, dostarczenie i montaż we wskazane miejsce elementów siłowni zewnętrznej w Osówcu dz. nr ewid. 51/1 [...]

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Stawowej w Sicienku.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Stawowej w Sicienku. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa [...]

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sicienko

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sicienko Gmina Sicienko informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia   1. [...]

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Pawłówku

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Dębowej w Pawłówku – Etap II. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Wykonanie i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Wykonanie i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych”. Na podstawie [...]

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w miejscowości Zielonczyn – Etap III

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w miejscowości Zielonczyn – Etap III. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie [...]

Wycinka drzew rosnących na działkach i przy drogach gminnych oraz prześwietlenie i formowanie koron drzew rosnących na działkach i przy drogach gminnych.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wykonanie zadania o nazwie ,,Wycinka drzew rosnących na działkach  i przy drogach gminnych oraz prześwietlenie i formowanie koron drzew rosnących na [...]

Budowa oświetlenia w Dąbrówce Nowej

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Dworskiej i Grodzkiej w Dąbrówce Nowej – Etap II.  Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert [...]

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Nowej Rudzie – Etap I.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Nowej Rudzie – Etap I. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na [...]

budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osówiec ul. Przy Lesie – Etap VII

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osówiec ul. Przy Lesie – Etap VII.Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: "Budowa oświetlenia w miejscowości Osówiec ul. Przy Lesie - Etap [...]

Budowa oświetlenia drogowego w na ul. Mroteckiej w Sicienku – Etap II.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w na ul. Mroteckiej w Sicienku – Etap II. Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Zakup i dostawa 20 ton masy asfaltowej do stosowania na zimno

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawa 20 ton masy asfaltowej do stosowania na zimno. [...]

Budowa oświetlenia w miejscowości Goncarzewy - II etap

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Goncarzewy – Etap II Informujemy, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie [...]

Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 700 godzin w okresie 01.02.-29.12.2020 r.

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej Wykonanie prac równiarką drogową na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej i utwardzonej kruszywem, gruzem, szlaką lub innym materiałem w wymiarze 700 [...]

Kruszenie materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 4000 ton

Gmina Sicienko zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kruszenie materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 4000 ton [...]

metryczka