2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Wykonanie i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
„Wykonanie i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych”.

Treść zapytania (61kB) word
Sprostowanie (12kB) word

Załącznik 1 (269kB) jpg
Załącznik 2 (2136kB) jpg
Załącznik 3 (2252kB) jpg
Załącznik 4 (6077kB) jpg

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Sicienko Nr 160/2019,  z dnia  30.12.2019 r.,  w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Sicienku, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Zamawiający Gmina Sicienko informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn:
 
„Wykonanie i dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do zastosowania na drogach gminnych”
 
1. W toku prowadzonego postępowania wpłynęło do zamawiającego 6 ofert.
 
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WIMED Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów.
 
Cena oferty brutto: 22388,46zł.

metryczka


Wytworzył: Marian Sierant, Kierownik Sekcji Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej (22 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Kuczawska (23 kwietnia 2020, 14:13:07)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (6 maja 2020, 13:28:59)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499