2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Wykonanie przebudowy profilu dróg gminnych – skrzyżowanie ul. Leśnej i Świerkowej w Kruszynie na działkach o nr ewid. 222/9, 223/6, 234, obręb Kruszyn, gmina Sicienko.

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przebudowy profilu dróg gminnych – skrzyżowanie ul.  Leśnej i Świerkowej w Kruszynie na działkach o nr ewid. 222/9, 223/6, 234, obręb Kruszyn, gmina Sicienko.

Treść zapytania (53kB) word

WYMAGANIA OGÓLNE (218kB) pdf
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (143kB) pdf
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW (144kB) pdf
ROBOTY ZIEMNE (224kB) pdf
REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH (181kB) pdf
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA (151kB) pdf
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW KR1-2 (1022kB) pdf
UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW (184kB) pdf
PLANTOWANIE (173kB) pdf

Przedmiar (91kB) pdf

Projekt budowy KRUSZYN PZT (284kB) pdf
Plan budowy Profil Leśna (90kB) pdf
Plan budowy Profil śŚwierkowa (120kB) pdf
Plan budowy PP Leśna (92kB) pdf
plan budowy PP Świerkowa (80kB) pdf
opis techniczy BD (714kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marian Sierant, Kierownik Sekcji Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Kuczawska (19 sierpnia 2020, 15:04:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213