2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

pełnienie nadzoru inwestorskiego

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej i branży elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) obejmującej całość robót budowlanych oraz elektrycznych wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą robót, w tym czynności odbioru i rozliczenia budowy dla zadania pn: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie z częścią przedszkolną – polegająca na przebudowie istniejącej części  przedszkolnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych dla potrzeb przedszkolnych”.
Treść zapytania (183kB) word
W odpowiedzi na zaproszenie na składanie oferty cenowej  na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej i branży elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) obejmującej całość robót budowlanych oraz elektrycznych wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą robót, w tym czynności odbioru i rozliczenia budowy dla zadania pn: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie z częścią przedszkolną – polegająca na przebudowie istniejącej części  przedszkolnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych dla potrzeb przedszkolnych” wpłynęło 6 ofert.Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła BWJ INWESTYCJE Sp. z o. o. ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz na kwote 3 690,00.Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

metryczka


Wytworzył: Iwona Ościak (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Iwona Ościak (27 sierpnia 2020, 15:05:02)

Ostatnia zmiana: Iwona Ościak (10 września 2020, 14:55:14)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 268