2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zakup i dostawa sprzętów komputerowych

Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej  na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Treść zapytania (40kB) word
Specyfikacja sprzętu (41kB) word
Projekt umowy (24kB) word

Przy wyborze oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
 
                 Cena                  –                      100 %
    (nazwa kryterium oceny)                    (waga kryterium)


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 10 ofert. Spośród wszystkich ocenianych najkorzystniejszą złożyła Firma REDICREO S.C, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków. na kwotę o wartości 13.087,20 zł  brutto. Jest to oferta o najniższej cenie, która spełnia jednocześnie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym i z tą firmą zostanie podpisana umowa.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kieras- Starszy Innspektor (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Magdalena Kieras (1 września 2020, 16:18:48)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (14 września 2020, 15:01:09)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 265