Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sicienko

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną  w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (link prawidłowo wyświetlany jest w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox)
 
Wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków i klubów dziecięcych tj.: o wpis, zmianę lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (Link) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

metryczka


Wytworzył: Anna Rudniak (29 stycznia 2020)
Opublikował: Katarzyna Batka (29 stycznia 2020, 11:42:02)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (30 stycznia 2020, 09:32:23)
Zmieniono: uaktualniono dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1602