2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

2020

26.01.2020 r. - Wnioski

Wnioski zgłoszone podczas spotkania online radnych. 1.Radny Ryszard Treliński poruszył następujące sprawy: prośba o interwencję w sprawie ograniczenia prędkości przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Samsiecznie. Wniosek [...]

26.08.2020 r. - Wnioski

1. Radna Ewa Kundzicz – Golla zwróciła się z prośbą o informację na temat działań dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Osówiec.   2. Radny Ireneusz [...]

29.07.2020 r. -Wnioski

1.      Radna Karolina Drabik  złożyła wniosek o uprzątnięcie zarośniętego chodnika przy drodze powiatowej w stronę drogi krajowej nr 10. Trudno jest się tam wyminąć. Poruszyła temat, zgodnie z prośbą [...]

20.05.2020 r. - Wniosek Radnej Ewy Kundzicz - Golla

Radna Ewa Kundzicz - Golla złożyła pisemny wniosek do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o uporządkowanie i wykonanie nawierzchni trwałej z kostki brukowej na placu przy zbiegu ulic O.M.Kolbe w Bydgoszczy i ul. Dolnej Waleniowej w Osówcu - [...]

14.05.2020 r. - Wniosek radnej Ewy Ruprik

Rana Ewa Ruprik złożyła pisemny wniosek do Wójta Gminy Sicienko - [...]

19.02.2020 r. - Wnioski

1. Radny Jacek Karolczak w nawiązaniu do wniosku dotyczącego ul. Leśnej w Pawłówku poinformował, że kawałek ul. Modrzewiowej w jej środku został utwardzony. Miejsce to i tak rozjechały już maszyny budowlane. W tym fragmencie droga [...]

18.02.2020 r. Wnioski z posiedzeń Komisji stałych

1. Radny Marek Nadolny poinformował, że w Sicienku przy drodze do Kasprowa nasadzone zostały drzewa. Drzewa te są pozwiązywane sznurkami i nie mogą się rozwijać. Poprosił o usunięcie sznurków i wypielęgnowanie [...]

metryczka