Zadrzewienia 2019


Informacja dotycząca zagospodarowania gminy przez zadrzewienia z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W 2019 roku w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 wykonano zadrzewienia terenu przy drodze gminnej tj. Sicienko działka nr ewid. 154, wzdłuż ulicy Klonowej w stronę do Kasprowa:
  • Liczba posadzonych drzew – 40 sztuk,
  • Rodzaj posadzonych drzew – 20 sztuk lipy drobnolistnej; 20 sztuk klonu,
  • całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł – 13.996,80 zł,
  • udział w koszcie całkowitym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu   wyniósł 57,16 % tj. 8.000,00 zł,

  • udział w koszcie Gminy Sicienko wyniósł 42,84 % tj. 5.996,80 zł,
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Miękczyński (26 listopada 2019)
Opublikował: Magdalena Kieras (5 czerwca 2020, 10:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608