Zadrzewienia

Zadrzewienia

Zadrzewienia 2020

Informacja dotycząca zagospodarowania gminy przez zadrzewienia z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W 2020 roku w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2020 wykonano [...]

Zadrzewienia 2019

Informacja dotycząca zagospodarowania gminy przez zadrzewienia z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W 2019 roku w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2019 wykonano [...]

metryczka