Odpady rolnicze

Wójt Gminy Sicienko informuje o ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego na usługę pn.:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W celu skorzystania z programu należy wypełnić załączoną deklarację wraz z klauzulą RODO, formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę dotyczący pomocy de minimis, oraz oświadczenie
o uzyskanej pomocy de minimis z okresu ostatnich trzech lat podatkowych tj. (2021, 2022 i 2023) i złożyć do Urzędu Gminy w Sicienku (pokój nr 19) najpóźniej do dnia 24 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 (pokój nr 19)
lub pod nr tel. 52/31 17 464

deklaracja (147kB) pdf

formularz (112kB) pdf

oświadczenie (155kB) pdf


  • Wykaz podmiotów zbierających za opłatą odpady rolnicze tj.: odpady folii, sznurka, siatki, opon, przepracowany olej  zobacz (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Lisewska, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (6 lipca 2020)
Opublikował: Anna Kuczawska (6 lipca 2020, 14:27:03)

Ostatnia zmiana: Anna Kuczawska (8 lutego 2023, 13:19:27)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 742