2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2021

Zarządzenie nr 20/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok [...]

Zarządzenie 19/2021

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 18 lutego 2021 roku [...]

Zarządzenie 18/2021

w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Komunalnego w Sicienkuz dnia 16 lutego 2021 roku [...]

Zarządzenie nr 17/2021 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiejz dnia 16 lutego 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 16/2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2” [...]

Zarządzenie nr 15/2021 r

w sprawie powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejz dnia 11 lutego 2021 r [...]

Zarządzenie nr 14/2021 r

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, opłat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na działalność, pod garaże i pomieszczenia gospodarcze, opłat za dzierżawę gruntów rolnych [...]

Zarządzenie nr 13/2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rokz dnia 29 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 12/2021 r

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sicienko dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 rokuz dnia 26 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 11/2021 r

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofertz dnia 26 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 10/2021 r

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 9/2021 r

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach [...]

Zarządzenie nr 8/2021 r

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w [...]

Zarządzenie nr 7/2021 r

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Sicienkoz dnia 26 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 6/2021 r

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sicienko dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego i Mieszkań w 2021 rokuz dnia 25 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 5/2021 r

w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych  w Urzędzie Gminy W Sicienkuz dnia 15 stycznia 2021 r [...]

Zarządzenie nr 4/2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowejz dnia 15 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 3/2021 r.

o zmianie załącznika nr 3 do zarządzenia w  sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” który uzyskał dofinansowanie z  Programu Operacyjnego [...]

Zarządzenie nr 2/2021 r.

w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w Gminie Sicienkoz dnia 15 stycznia 2021 r. [...]

Zarządzenie 1/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 15 stycznia 2021 roku   [...]

metryczka