2022

2022

Program współpracy na 2022 rok

Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2021 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o [...]

metryczka