ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 1. Należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku. Zwracając się o pomoc należy przedstawić swoją prośbę na piśmie - wniosek.
 2. Koniecznie trzeba do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.
 3. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.

 

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dokument potwierdzający wysokość pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do niego oraz świadczeń opiekuńczych z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • kalendarzyk bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w PUP oraz decyzję urzędu pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku,
 • odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz ostatnia decyzja przyznająca świadczenie,
 • odcinek emerytury z poprzedniego miesiąca oraz ostatnia decyzja przyznająca świadczenie,
 • odcinek potwierdzający otrzymywanie bądź opłacanie alimentów z poprzedniego miesiąca  oraz wyrok sądowy w tej sprawie,
 • orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
 • orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie,
 • decyzję o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (socjalnych),
 • inne dokumenty pozwalające ustalić sytuację danej rodziny lub osoby.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku nie posiada wzorów i gotowych formularzy. Wnioski pisane są odręcznie przez osoby zainteresowane. Formularze dot. skierowania do domu pomocy społecznej wydawane są bezpośrednio zainteresowanym w ośrodku pomocy.

metryczka


Wytworzył: Lucyna Nowakowska, GOPS, pokój 15, tel. 58-70-406 (29 maja 2003)
Opublikował: Anna Iwaniuk (18 czerwca 2003, 12:55:02)

Ostatnia zmiana: Anna Iwaniuk (18 maja 2004, 15:20:17)
Zmieniono: aktualizacja (Lucyna Nowakowska, dn. 18.05.2004)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6729