Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2020
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (22)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (5)
Ogłoszenia o naborze z roku 2020  |  Ogłoszenia o naborze z roku 2019

przyczyna unieważnienia: Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań niezbędnych do zatrudnienia na ww. stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymagań niezbędnych do zatrudnienia na ww. stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty.Wytworzył: Wójt Gminy Sicienko (20 maja 2020)
Wprowadził: Magdalena Kieras (21 maja 2020, 15:09:41)stanowisko:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Sicienku
termin składania dokumentów: 18 maja 2020  24:00