Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Remont budynku komunalnego w miejscowości Mochle 60 – Etap I

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.45.2020
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 12 czerwca 2020  09:00

zamówienie na:

Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko i Wojnowo

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.43.2020
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)