Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 w Wierzchucinku

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.2 ustawy
nr sprawy: 271.27.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 24 marca 2023  08:00

zamówienie na:

Przebudowa drogi nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od km 3+311 do km 3+485

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.2 ustawy
nr sprawy: 271.26.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 24 marca 2023  09:00

zamówienie na:

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na zagospodarowaniu terenu plaży, budowie pomostu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi w ramach zadania pt.: Zagospodarowanie terenów turystycznych jeziora Wierzchucińskiego

zamawiający: GMINA SICIENKO
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust.2 ustawy
nr sprawy: 271.30.2023
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 uPzp
termin składania ofert: 31 marca 2023  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)