Uchwała nr XX/176/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446. poz. 1579), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 617, poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 roku, poz. 993) uchwala się

Uchwała nr XX/176/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446. poz. 1579), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 617, poz. 1579) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 roku, poz. 993) uchwala się


Uchwała nr XX/176/16 (204kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (6 grudnia 2016, 15:46:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659