Uchwała nr XXV/236/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 31 maja 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191, poz. 659) uchwala się

Uchwała nr XXV/236/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 maja 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191, poz. 659) uchwala się


Uchwała nr XXV/236/17 (388kB) pdf

Tabela nr 1 (168kB) pdf
Tabela nr 2 (147kB) pdf
Tabela nr 2a (319kB) pdf
Załącznik nr 6 (320kB) pdf
Załącznik nr 9 (171kB) pdf
Załącznik nr 9a (293kB) pdf
Załącznik nr 11 (301kB) pdf
Załącznik nr 13 (200kB) pdfTabele oraz załączniki zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Nadolnego

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (6 czerwca 2017, 12:18:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215