Uchwała nr XXXV/324/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 kwietnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagródNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1189 i poz. 2203) uchwala się

Uchwała nr XXXV/324/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1189 i poz. 2203) uchwala się


Uchwała nr XXXV/324/18 (583kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (30 kwietnia 2018, 13:44:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374