Uchwała nr XXXV/329/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 kwietnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2018 - 2021Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, poz. 1086, poz. 1595, z 2018 r. poz. 10) po zasięgnięciu opinii Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwala się

Uchwała nr XXXV/329/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 kwietnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, poz. 1086, poz. 1595, z 2018 r. poz. 10) po zasięgnięciu opinii Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwala się


Uchwała nr XXXV/329/18 (5005kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (30 kwietnia 2018, 14:11:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309