Uchwała nr XXXVI/339/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 czerwca 2018zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017 roku, poz.1892 t.j.), art. 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785, poz. 2141, poz. 2372, poz. 2432, z 2018 roku, poz. 650), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 2017 roku, poz. 1821 t.j.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 800, poz. 1000) uchwala się

Uchwała nr XXXVI/339/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017 roku, poz.1892 t.j.), art. 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785, poz. 2141, poz. 2372, poz. 2432, z 2018 roku, poz. 650), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. 2017 roku, poz. 1821 t.j.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 800, poz. 1000) uchwala się


Uchwała nr XXXVI/339/18 (291kB) pdf

Załącznik (186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (4 lipca 2018, 09:52:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286