Uchwała nr XXXVI/341/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 czerwca 2018w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w zw. z art. 51 ust. 4 i 5 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, poz.1985, z 2018 r. poz. 650) uchwala się

Uchwała nr XXXVI/341/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w zw. z art. 51 ust. 4 i 5 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, poz.1985, z 2018 r. poz. 650) uchwala się


Uchwała nr XXXVI/341/18 (392kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (4 lipca 2018, 09:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278