Uchwała nr XXXVI/344/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 czerwca 2018w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017r. poz. 2245, poz. 2439, z 2018r. poz. 310, poz. 650), uchwala się

Uchwała nr XXXVI/344/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 czerwca 2018


w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z 2017r. poz. 2245, poz. 2439, z 2018r. poz. 310, poz. 650), uchwala się


Uchwała nr XXXVI/344/18 (534kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (4 lipca 2018, 10:10:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319