Uchwała nr XXXVII/350/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 22 sierpnia 2018w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10) oraz art. 18 ust. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się

Uchwała nr XXXVII/350/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 22 sierpnia 2018


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10) oraz art. 18 ust. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się


Uchwała nr XXXVII/350/18 (300kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (24 sierpnia 2018, 14:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349