Uchwała nr XXXVIII/353/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 12 września 2018w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967) uchwala się

Uchwała nr XXXVIII/353/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 12 września 2018


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967) uchwala się


Uchwała nr XXXVIII/353/18 (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (17 września 2018, 12:10:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278