Uchwała nr XXXVIII/354/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 12 września 2018zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina SicienkoNa podstawie art. 30 ust. 6, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sicienku oraz Zarządem Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy, uchwala się

Uchwała nr XXXVIII/354/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 12 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Na podstawie art. 30 ust. 6, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sicienku oraz Zarządem Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy, uchwala się


Uchwała nr XXXVIII/354/18 (177kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (17 września 2018, 12:13:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351