Uchwała nr II/11/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 listopada 2018w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, z 2018 poz. 1669) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 roku, poz. 1004) uchwala się

Uchwała nr II/11/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, z 2018 poz. 1669) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 roku, poz. 1004) uchwala się


Uchwała nr II/11/18 (170kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 grudnia 2018, 12:34:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582