Uchwała nr II/12/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 listopada 2018w sprawie zniesienia formy ochrony z pomnika przyrody lipy szerokolistnej znajdującej się na działce numer 147 w Zielonczynie gmina SicienkoNa podstawie art. 7 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w zw. z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 j.t), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uchwala się

Uchwała nr II/12/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie zniesienia formy ochrony z pomnika przyrody lipy szerokolistnej znajdującej się na działce numer 147 w Zielonczynie gmina Sicienko

Na podstawie art. 7 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w zw. z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 j.t), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uchwala się


Uchwała nr II/12/18 (173kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 grudnia 2018, 13:01:13)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (4 grudnia 2018, 08:24:35)
Zmieniono: dodano uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 340