Uchwała nr IX/82/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 7 sierpnia 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sicienko, od dnia 1 września 2019 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5, 5a, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Uchwała nr IX/82/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 7 sierpnia 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sicienko, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5, 5a, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)


Uchwała nr IX/82/19 (261kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (14 sierpnia 2019, 08:49:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262