Uchwała nr X/83/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 sierpnia 2019w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)

Uchwała nr X/83/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)


Uchwała nr X/83/19 (279kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4632 z dnia 2019-09-03

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (6 września 2019, 09:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254