Uchwała nr X/85/19Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 sierpnia 2019w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

Uchwała nr X/85/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)


Uchwała nr X/85/19 (172kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4633 z dnia 2019-09-03

metryczka


Opublikował: Katarzyna Batka (6 września 2019, 09:56:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257